Κιθάρα: Όλα τα καταλαβαίνω - Σακελλαρίου Ρίτα & Μανισαλής Γιώργος

14 нояб. 2011 г. ... Μανισαλής Γιώργος, Μπατσαλιά Αντιόπη, Για κορόιδο μη με παίρνεις, ότι κάνεις το μαθαίνω, κι όσα γύρω μου συμβαίνουν, όλα τα όλα τα ...

Κιθάρα: Όλα τα καταλαβαίνω - Σακελλαρίου Ρίτα & Μανισαλής Γιώργος - összefüggő

14 нояб. 2011 г. ... Μανισαλής Γιώργος, Μπατσαλιά Αντιόπη, Για κορόιδο μη με παίρνεις, ότι κάνεις το μαθαίνω, κι όσα γύρω μου συμβαίνουν, όλα τα όλα τα ...

kapcsolodo tartalom